Hvordan optimalisere kantinedriften?

It’s Izy.

Izy gjør arbeidsdagen enklere for deg som driver kantine i næringsbygg. Du trenger kun å forholde deg til ett system, hvor du kommuniserer med oppdragsgivere, holder orden på fakturering og planlegger innkjøp fram i tid. Takket være oversiktlige rapporter og prediksjoner, tar du mer bærekraftige valg og reduserer matsvinn.

Hvordan optimalisere kantinedriften?

It’s Izy.

Izy gjør arbeidsdagen enklere for deg som driver kantine i næringsbygg. Du trenger kun å forholde deg til ett system, hvor du kommuniserer med oppdragsgivere, holder orden på fakturering og planlegger innkjøp fram i tid. Takket være oversiktlige rapporter og prediksjoner, tar du mer bærekraftige valg og reduserer matsvinn.

Driv mer lønnsomt og bærekraftig

Planlegg basert på prediksjoner

Reduser matsvinn

Oppdag nye muligheter

Slik fungerer det

Izy Portal

Du får tilgang til vårt baksystem CMS (Content Management System). Ved hjelp av få tastetrykk kan du sette opp avtalt kantinebidrag pr. leietaker. Du kan også gjøre ukesmenyer, bilder og priser tilgjengelig for dem som bruker kantinen.

Du inngår en avtale med leietaker om kantinedrift.

Leietaker bestemmer eventuelle subsidier for sine ansatte.

Ansatte betaler sin andel med Vipps eller betalingskort.

Systemet registrerer antall måltider pr. leietaker i måneden.

Fakturagrunnlaget blir sendt til deg.

Du fakturerer leietaker etter avtale.

Izy Portal

Du får tilgang til vårt baksystem CMS (Content Management System). Ved hjelp av få tastetrykk kan du sette opp avtalt kantinebidrag pr. leietaker. Du kan også gjøre ukesmenyer, bilder og priser tilgjengelig for dem som bruker kantinen.

Du inngår en avtale med leietaker om kantinedrift.

Leietaker bestemmer eventuelle subsidier for sine ansatte.

Ansatte betaler sin andel med Vipps eller betalingskort.

Systemet registrerer antall måltider pr. leietaker i måneden.

Fakturagrunnlaget blir sendt til deg.

Du fakturerer leietaker etter avtale.

Izy-app

Alle tjenestene på bygget samles i Izy-appen. Her kan ansatte se ukesmeny og priser, forhåndsbooke lunsj og møtemat og betale for måltidene de spiser. Du kan også holde folk oppdatert på eventuelle avvik i åpningstider eller andre nyheter.

Why have it hard when you can have it Izy?

Fremtidens kantinedrift

Historiske-, sanntids- og tredjepartsdata samles inn anonymt, og er tilgjengelige for deg i Izy-portal. Du kan se hvordan kantinen blir brukt i dag – og predikere beregne bruksmønstret i fremtiden. Sistnevnte hjelper deg å drive mer bærekraftig, for eksempel ved å redusere matsvinn, effektivisere driften og renholdsrutiner.

Visuell fremstilling av bruksmønster

Predikering av kantinens fremtidig bruk

Bedre forståelse av arealutnyttelse

Smart sensorteknologi som viser køflyt gjennom dagen

6 grunner til å bruke Izy

1

Egen kasseløsning

2

Innsiktsbasert planlegging

3

Forutsigbarhet i hverdagen

4

Ett system å forholde seg til

5

Full oversikt over fakturagrunnlag

6

Smart sensorteknologi

Vil du vite mer?

Book en demo. It's Izy!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Christian Poulsson
Head of sales

christian@izy.no
+47 908 67 133

Izy AS

Adresse

Universitetsgata 2 (Rebel)
0164 Oslo

E-post

Følg oss på

Last ned Izy App

Våre forretningsområder

Gårdeier

Tjenesteleverandør

Leietaker

Kontorbruker

Produkt

Izy Portal

Izy App

Om oss

Om Izy

Jobb hos oss

Kontakt

FAQ

Support

Kontakt

Personvernerklæring

Cookies