Hvordan kan grønn energi og teknologi forme fremtiden for norske næringsbygg?

13 mai, 2024 | Artikler

I løpet av de siste to tiår har det kun kommet 1501 nye kontorer og næringsbygg på det norske markedet. Vi ble overrasket over å finne ut at dette tallet er så lavt. I en tid med rask teknologisk fremgang kan man forvente en boom i kommersiell bygging, men denne stagnerende veksten virket som en anomali som fikk oss til å ta et dypdykk i de underliggende faktorene. 

Vi hadde en mistanke om at teknologi, eller mangel på det, spilte en betydelig rolle i denne nedgangen, men historien utspilte seg litt annerledes da vi bestemte oss for å grave dypere.

Figur: Stabilt antall nye næringsbygg i Norge over tid. Kilde: ssb.no (Statistisk sentralbyrå)

Regelverk

For det første prioriterer Norges strenge regelverk bærekraft og energieffektivitet. Alle nye næringsbygg må oppfylle strenge standarder under Teknisk forskrift (TEK17) som er i tråd med EU-regelverket som har som mål å oppnå fullt avkarboniserte bygg innen 2050. Gitt at bygg står for omtrent 40% av all energiforbruk i EU, har det blitt et svært regulert område. Fra 1. januar 2027 skal alle nye bygg som er okkupert eller eid av offentlige myndigheter oppfylle NZEB (nesten nullenergi-bygg) standarder. Denne endringen introduserer konseptet ‘brun rabatt’, en nedgang i etterspørsel fra leietakere på grunn av manglende overholdelse av grønne forskrifter, som kan bidra til denne stagneringen i vekstraten.

Energieffektivitet berører alle aspekter av et bygg-økosystem. Fra hvor miljøvennlig bygget er konstruert, hvor effektivt bygningens forvaltere vedlikeholder det, hvordan tjenesteleverandører leverer tjenestene sine i bygget, til hvor ansvarlig leietakeren forbruker disse tjenestene. Alt teller. Vår løsning, Izy portal skaper et økosystem slik at det samler alle disse partene i én plattform hvor man har ett sted å administrere alle aspekter av næringsbygget, og samtidig sparer tid og ressurser. I tillegg hjelper prediksjonsplattformen vår med å ta databaserte beslutninger om fremtidige salg for å administrere forsyningskjeden deretter. På denne måten vil ren drift med grønn energi sterkt påvirke hvordan fremtiden til en næringseiendom i Norge vil være.

Figur: Fordeling av ukentlige bestillinger i Izy-plattformen. Kilde: Data fra Izy-plattformen

Deretter kommer teknologi. Norges adopsjonsrate av elbiler, som utgjorde 82,4% av alle nye personbilsalg i Norge i 2023, understreker den nasjonale affiniteten til teknologi og innovasjon. Smarte hjem og smarte bygninger har blitt kjernen i norsk kultur. Hos Izy fremmer vi dette med mAIfood, et smart kassasystem drevet av kunstig intelligens. Fremtiden avhenger også av hvordan Facility management-plattformer kan integrere LLMs (Large Language Model) og andre generative AI-applikasjoner for å forbedre leietakeropplevelsen. 

Til slutt har vi sett på hvordan arbeidskulturen etter pandemien har beveget seg mot hjemmekontor eller hybridarbeid, den allerede økende balanse mellom arbeid og privatliv, legger til utfordringen med brukertilfredshet som tjenesteleverandører må ta hensyn til. Ærlig talt, det er ikke mange av oss som ønsker å sitte på kontorene våre en varm sommerdag som allerede er sjelden vare i Skandinavia etter en lang vinter.

Grønn energi, teknologi og skiftende brukeratferd

Hvis vi skal oppsummere denne innsikten, mener vi at fremtiden for næringseiendom i Norge vil formes av tre viktige krefter: grønn energi, teknologi og skiftende brukeratferd. Teknologi, sammen med forbedring av bygningens drift, påvirker også leietakeres forventninger. Med økende bekymringer for klimatiltak, er kilden til energi for å drive den innovative teknologien like viktig og leietakeres atferd styres ofte av teknologi. Vi tror at fremtiden for næringseiendom ligger et sted mellom triaden av teknologi, grønn energirevolusjon og skifte i brukeradferd som forbrukere av tjenestene.

Denne artikkelen ble orginalt skrevet på engelsk, og har blitt oversatt til norsk, les den orginale artikkelen her

Ønsker du en demo av vår løsning?

Ta kontakt i dag

Izy logo

Izy AS

Adresse

Oslo:
St. Olavs plass 5
0165 Oslo

E-post

Våre løsninger

For gårdeier

For tjenesteleverandør

For leietaker

For ansatte

Produkt

Izy Portal

Izy App

Om Izy

Om oss

Lurer du på noe?

FAQ

Personvernerklæring

Cookies

Følg oss i sosiale medier

Last ned Izy App