4 eiendomstrender i 2024

5 feb, 2024 | Artikler

Når vi nå er godt i gang med 2024, er det på tide å ta et dypdykk i de trendene vi tror vil fortsette å forme eiendomssektoren i tiden fremover. Eiendomsbransjen er dynamisk og påvirket av skiftende samfunnsbehov og økonomiske forhold. Fra bærekraftige bygg og teknologisk innovasjon til digitalisering av eiendomsforvaltningen, vil ulike strømninger i samfunnet forme måten eiendommer utvikles, forvaltes og oppleves på. Det er en økende vektlegging på bærekraft og leietakernes behov, og dette reflekterer seg i årets eiendomslandskap i Norge.

Trend 1: Økt fokus på helse- og velværetjenester

Leietakeropplevelsen blir stadig viktigere i eiendomssektoren, og denne trenden forventes å fortsette. Økt fokus på helse og velværetjenester for forbedret leietakeropplevelse er ikke bare viktig for å tiltrekke seg nye leietakere, men også for å beholde eksisterende.

Bedrifter innser at ansattes trivsel direkte påvirker produktivitet og jobbtilfredshet, og investerer nå i et bredt spekter av helsefremmende tiltak for å støtte de ansattes fysiske og mentale velvære. Dette kan inkludere tilbud som treningsfasiliteter, hjemmeleger, fysikalsk behandling, resepter fra apotek, samt fleksible arbeidstidsordninger.

Slike initiativer bidrar ikke bare til å redusere sykefravær, men skaper også et positivt arbeidsmiljø som fremmer samarbeid og kreativitet. Ved å prioritere helse og velvære på arbeidsplassen, viser arbeidsplassen at de verdsetter sine ansattes totale velferd og anerkjenner betydningen av å skape et bærekraftig og støttende arbeidsmiljø. Izy sin rolle i dette vil være å tilgjengeliggjøre tjenestene på en sømløs og brukervennlig måte.

Trend 2: Fleksible arbeidsmiljøer

Denne trenden er i stor grad påvirket av erfaringene fra COVID-19-pandemien og behovet for tilpasning til nye arbeidsmåter.

Økt aksept for fjernarbeid har ført til økt etterspørsel etter felles arbeidsområder. Dette gjelder ikke bare for selvstendige næringsdrivende og småbedrifter, men også for større selskaper som ønsker å tilby fleksible arbeidsplasser for ansatte.

Mange selskaper har vedtatt en hybrid arbeidsmodell der ansatte kan jobbe delvis hjemmefra og delvis på kontoret. Dette har ført til behovet for fleksible arbeidsmiljøer som kan tilpasses både individuelle og kollektive arbeidsbehov.

Kontorlokalene blir stadig mer modulære for å tillate enkel tilpasning av plasseringen av arbeidsplasser, møterom og fellesområder. Dette gjør det mulig å tilpasse bygningen til forskjellige behov over tid. Inkludering av ulike tjenester som kaffebarer, treningsfasiliteter og rekreasjonsområder forbedrer arbeidsopplevelsen til leietakerne og blir stadig mer sentralt for å gjøre et bygg attraktivt.

Trend 3: Teknologisk innovasjon

Teknologisk innovasjon innen eiendomssektoren er en nøkkelkomponent i trendene for bygninger, bygningsforvaltning og drift av bygg. Ønsket om å forbedre effektiviteten, sikkerheten og brukeropplevelsen i eiendomsmiljøer gir muligheter for kostnadsbesparelser og en forbedret leietakeropplevelse.

Smarte bygg er på frammarsj, og bruker avansert teknologi, inkludert IoT (tingenes internett), sensorer og automasjonssystemer, for å optimalisere driften av bygninger. Dette inkluderer styring av lys, temperatur, sikkerhetssystemer og andre fasiliteter basert på sanntidsdata.

Teknologi brukes også for å overvåke og kontrollere energiforbruket i bygninger. Dette kan inkludere intelligente energistyringssystemer som bidrar til å redusere driftskostnadene og gi lavere miljøpåvirkning.

Dataanalyseverktøy brukes til å samle og analysere data fra bygningsdriften. Dette gir innsikt i hvordan bygningene brukes og muliggjør prediktivt vedlikehold for å forhindre uforutsette feil.

Avanserte sikkerhetssystemer, inkludert biometri og adgangskontroll, brukes for å beskytte bygninger og leietakere. Teknologi gjør det også enklere å spore tilgang og identifisere potensielle trusler.

I tillegg vil systemer som holder oversikt over antall mennesker som til enhver tid befinner seg i et bygg, øke i popularitet. Disse systemene kan på bakgrunn av historikk lage prediksjoner for alt fra når det er folk på bygget, til hvor mange. Resultatet av denne typen prediksjon fører til alt fra bedre strømsparing til mindre matsvinn i kantina. Izy har testet prediksjons modeller over flere måneder og vil tilby produktet i første halvår. Modellene baserer seg på historisk og sanntidsdata, samt åpne datakilder som påvirker om vi velger kontoret eller andre arbeidsløsninger. Modellene har over tid levert en sikkerhet rundt 95%, og det betyr at feks kantinedrift kan operasjonalisere på bakgrunn av denne innsikten. Bærekrafts fordelene er åpenbare.

Trend 4: Bærekraftige bygg

Bærekraftige bygg fortsetter å dominere trendene i eiendomssektoren i Norge i 2024. Dette aspektet av eiendomsutvikling og forvaltning fokuserer på å redusere miljøpåvirkningen av bygninger.

Effektiv avfallshåndtering og resirkuleringssystemer bidrar til å minimere avfall fra bygningens daglige drift. Miljøfyrtårnsertifisering bekrefter at bygningen oppfyller strenge miljøstandarder og fremmer miljøvennlige praksiser.

Bærekraftige bygg er ikke bare en miljøvennlig praksis, men kan også bidra til reduserte driftskostnader over tid og øke eiendommens verdi. Med økende bevissthet om klimaendringer og miljøansvar forventes bærekraftige bygg å være en sentral prioritet i fremtiden. Izy tar en posisjon ift bærekraft gjennom prediksjon hvor dette er vårt svar på hvordan vi kan utnytte datastrømmen fra byggene.

Omfavn trendene og fortsett å være konkurransedyktig i 2024

I det eiendomssektoren i Norge beveger seg inn i  2024, vil det være avgjørende for aktørene å omfavne disse trendene for å forbli konkurransedyktige og oppfylle stadig økende krav fra leietakere og samfunnet. Bærekraft, fleksibilitet, teknologi og leietakeropplevelse vil være nøkkelord i bransjen. Videre vil investeringer i digitalisering, være avgjørende for å lykkes i ett stadig skiftende eiendomslandskap. Å møte disse utfordringene og mulighetene vil være essensielt for å forme en mer bærekraftig, effektiv og tilfredsstillende arbeidsplass for resten av året.

Ønsker du en demo av vår løsning?

Ta kontakt i dag

Izy logo

Izy AS

Adresse

Oslo:
St. Olavs plass 5
0165 Oslo

E-post

Våre løsninger

For gårdeier

For tjenesteleverandør

For leietaker

For ansatte

Produkt

Izy Portal

Izy App

Om Izy

Om oss

Lurer du på noe?

FAQ

Personvernerklæring

Cookies

Følg oss i sosiale medier

Last ned Izy App