Slik lykkes du med å tiltrekke leietakere til bygget ditt

12 des, 2023 | Artikler

Verdien av digitaliserte servicetjenester

Å samle alle servicetjenestene og brukerne i bygget på ett sted er en sikker strategi i eiendomsmarkedet. Det bidrar ikke bare til effektivitet og brukervennlighet, men også til en forbedret totalopplevelse for leietakere. Izy er et eksempel på en plattform som har omfavnet denne tilnærmingen, og suksessen til slike systemer viser tydelig fordelen av å tilby en integrert, digital løsning for eiendomsforvaltning. Denne strategien er ikke bare effektiv, men også nødvendig for å holde tritt med de stadig skiftende behovene i det moderne næringslivet.

Mye av den nye kontorbygningsmassen i dag består av bygg for multi-purpose og multi -leietakere. Alle forventer en sømløs og effektiv dag fra arbeidsplassen sin.

For gårdeiere og forvaltere finnes det endelig en løsning som samler hele tjenestetilbudet.

Behovet for å gjøre porteføljen attraktiv gjennom et bredt spekter av tjenester er noe som har hatt en veldig utvikling de senere årene. Aktuelle tjenester er delebiler, sykler, fritidstilbud som kano og kajak, og helse- og velværetjenester. Disse tjenestene gjør bygget mer attraktivt for leietakere.

Trenden er at disse tjenestene er tilgjengelig i nye bygg, men mangler i eksisterende bygningsmasse. Ved å kunne dele disse tjenestene på gammel og ny bygningsmasse, vil man gjøre hele porteføljen mer attraktiv for leietakere.

Dette krever en plattform hvor man kan samlokalisere alle behov i ett bygg og på tvers av porteføljen. En effektiv strategi for å oppnå dette, er å ta i bruk digitale løsninger for å samle alle servicetjenestene i bygget ditt på ett sted, og å gjøre disse tjenestene enkelt tilgjengelig for leietakere i bygget.

Dette fører ikke bare til en mer effektiv forvaltning, men skaper også en mer attraktiv og brukervennlig opplevelse for dem som skal bruke bygget.

Den tradisjonelle tilnærmingen til forvaltning av næringseiendom har ofte vært fragmentert, med ulike systemer for forskjellige tjenester. Dette kan være tungvint både for leietakere, eiere og forvaltere.

Med fremveksten av forskjellige digitale løsninger, er det mulig å integrere alle disse tjenestene i et enkelt, brukervennlig grensesnitt. Dette bidrar til å sikre effektiv og lønnsom drift og administrasjon av kontorbygg og annen næringseiendom, og en sømløs opplevelse for alle brukere.

Én app for alt

En integrert tjenesteløsning innebærer å samle alle servicetjenestene i et bygg, eller en portefølje, og kunne dele disse på tvers av byggene. Ved å sentralisere tjenestene på bygget i én plattform, reduseres kompleksiteten og tidsforbruket knyttet til administrasjon og bruk av byggets fasiliteter. Dette betyr at leietakere kan håndtere sine daglige oppgaver gjennom en app eller et webgrensesnitt, noe som gjør livet enklere og mer effektivt. 

Møteromsbooking 

De som bruker bygget kan enkelt  booke møterom og betale for kantinetjenester direkte fra mobilen eller PC´en. Dette eliminerer behovet for flere ulike systemer og forenkler prosessene og administrasjonsbehovet rundt dette. Effektiviteten og bekvemmeligheten dette medfører, gjør bygget mer attraktivt for potensielle leietakere.

Restaurant og kantinebetaling

Tjenesteleverandører kan administrere ukesmenyer, åpningstider og betalingsløsninger for kantiner og kafeer, inkludert kantinebetaling, via den digitale plattformen. Dette fører til en bedre brukeropplevelse og forbedrer deres daglige liv i bygget. En slik tilnærming kan også bidra til økt salg og kundetilfredshet i byggets spisesteder, ettersom det gir oversikt over hvilke tilbud som finnes, til brukerne.

Møtemat og eventbestilling

Å ha muligheter for å bestille møtemat og planlegge events gjennom samme system sparer tid og forbedrer organiseringen for bedriftene i bygget.

Viktig bygginformasjon

En sentralisert plattform kan også inneholde viktig informasjon om bygningen. Dette kan handle om alt fra bærekraftsmål og hvordan man jobber med disse til innsikt i energibruk eller lokale fasiliteter. Dette øker byggets attraktivitet ytterligere og bidrar til at både nåværende og potensielle leietakere kan ta informerte beslutninger.

Nyhetsdistribusjon

Klar kommunikasjon og transparens er viktige aspekter i forvaltningen av eiendom. En integrert digital plattform sikrer at viktig informasjon blir effektivt og pålitelig kommunisert mellom gårdeier og leietakere. Dette bidrar til å bygge tillit og sørger for at alle parter er godt informert og engasjert i byggets drift. Gårdeiere kan enkelt kommunisere viktige oppdateringer og nyheter til alle leietakere og brukere. I større bygninger der det kan være utfordrende å opprettholde god kommunikasjon mellom forskjellige parter, kan dette bidra til å skape en følelse av fellesskap og tilhørighet på tvers av alle som bruker eller jobber i bygget.

Digitale nøkler

Ved å erstatte tradisjonelle fysiske nøkler med digitale varianter, gir de bedre sikkerhet og enklere administrasjon. Disse nøklene kan være mobilapper eller elektroniske kort som gir autorisert tilgang til spesifikke områder. Fordelene inkluderer sporbarhet, da eiere kan se hvem som har tilgang og når, samt enklere administrasjon gjennom muligheten til å tildele, tilbakekalle eller endre tilgangsrettigheter på en mer effektiv måte. I tillegg øker det sikkerheten siden digitale nøkler kan være krypterte og vanskeligere å kopiere eller miste. Dette gjør dem til en stadig mer populær løsning for næringsbygg og andre kommersielle eiendommer.

God service gir fornøyde kunder

Bygninger med denne typen integrert tjenesteløsning, skiller seg ut i markedet, og attraktiviteten til eiendommen din øker; det kan til og med føre til en høyere markedsverdi. 

Det er altså ikke bare den daglige driften som blir forbedret, men bygningens posisjon i et konkurransepreget eiendomsmarked vil også bli styrket. Ved å dele ressurser på tvers av porteføljen, vil øvrig portefølje også øke i attraktivitet. Totalt skapes det verdi og fornøyde leietakere.

Ønsker du en demo av vår løsning?

Ta kontakt i dag

Izy logo

Izy AS

Adresse

Oslo:
St. Olavs plass 5
0165 Oslo

E-post

Våre løsninger

For gårdeier

For tjenesteleverandør

For leietaker

For ansatte

Produkt

Izy Portal

Izy App

Om Izy

Om oss

Lurer du på noe?

FAQ

Personvernerklæring

Cookies

Følg oss i sosiale medier

Last ned Izy App