Fremtidens arbeidsplass

19 apr, 2024 | Artikler

Fremtidens arbeidsplass: Teknologi, bærekraft og helse

I en verden preget av stadig skiftende behov og teknologisk fremgang, står arbeidsplasser overfor en transformasjon for å tilpasse seg den nye hverdagen. Arbeidsplassen er ikke bare et sted hvor de ansatte utfører oppgaver, men også sentre for innovasjon, bærekraft og trivsel. Vi har funnet frem til de temaene vi mener legger grunnlaget for det vi kaller fremtidens arbeidsplass.

Teknologi

Digital tvilling
Digital tvilling- teknologi blir hjertet av moderne forvaltning. Kombinert med  AI-drevne løsninger kan dette bidra til å øke bærekraftig drift, spesielt med tanke på energioptimalisering, inkludert byggets CO2-avtrykk. Videre gjennom automatisering av oppgaver og effektivisering av den totale driften. Vi ser også en trend mot proaktivt vedlikehold.

Forbedret brukeropplevelse
Teknologi bidrar til å forbedre brukeropplevelsen på arbeidsplassen ved å gi de ansatte kontroll over inneklima og muligheten til å navigere enkelt til ledige kontorplasser i kontorlokalene med wayfinding-teknologi. Arbeidsplassen vil få  evnen til å monitorere tilgjengelighet, klima preferanser, og effektiv bruk, samt å optimalisere bookinger i sanntid.

Dataanalyse
Dataanalyse spiller en nøkkelrolle i å optimalisere arbeidsmiljøet ved å identifisere trender og mønstre som kan forbedre effektiviteten og brukeropplevelsen ytterligere. Dette er sterkt knyttet til innhenting av data gjennom bla digital tvilling, men også atferd som vil være avgjørende og forstå for å legge til rette for ett attraktivt miljø.

Bærekraft

Bærekraft blir en sentral faktor for ansatte når de velger arbeidsplasser. Bedrifter som investerer i energioptimalisering, avfallshåndtering og utslippsmonitorering vil tiltrekke seg og beholde talent.

Helse- og velværetjenester

Helse og velvære fokus har vært et stort tema de siste årene. Å ha helsetjenester lett tilgjengelig på arbeidsplassen kan spare leietakerne mye tid. Enkel tilgang til tjenester som fysioterapaut, vaksiner og treningssentre er et godt tiltak for å oppfylle de stadig økende kravene som de ansatte på bygget har. Det er også viktig for gårdeiere for å skille seg ut i konkurransen om leietakere.

Tilpasning til ansattes preferanser

Økt e-handel
Med en økende vekst i e-handel blir det viktig for arbeidsplasser å tilpasse seg ved å tilby fasiliteter som støtter ønsket for on-demand tjenester og møter ansattes krav til leveranser direkte til arbeidsplassen.

Ansatte krav
For å oppfylle krav til fasiliteter på arbeidsplassen er det viktig å ha et bredt servicetilbud tilgjengelig som inkluderer velværetjenester, on-demand tjenester og treningsfasiliteter for at leietakerne føler at de oppnår en høyere grad av work-life balance.

Ansatte engasjement
Det er viktig å tilrettelegge forhold på arbeidsplassen hvor ansatte kan videreutvikle sine evner og oppnå sitt potensial.

Hybrid arbeidsplass

I en hybrid arbeidsverden, hvor kombinasjonen av hjemmekontor og tradisjonell kontortid er normen, står kontorets rolle overfor en nydefinering. Kontoret blir mer enn bare et sted for arbeid; det omdannes til et sentralt sosialt samlingspunkt som fremmer både samhold og bedriftskultur.

Denne transformasjonen krever bevisst tilnærming til utformingen av kontormiljøet. Kontorets verdi ligger i dets evne til å fungere som et knutepunkt hvor ansatte kan samles for mer enn bare møter. Det blir et sted for spontane samtaler, teambygging og sosiale aktiviteter som ikke lar seg lett replikere digitalt. For mange ansatte, gir dette en nødvendig følelse av tilknytning og fellesskap, noe som er avgjørende for å opprettholde motivasjon og engasjement.

Hybride arbeidsmodeller må derfor støttes av samarbeidsverktøy som ikke bare tilrettelegger for arbeidsflyt, men også forsterker de sosiale aspektene av arbeidslivet. Teknologiske løsninger som fremmer enkel kommunikasjon og interaksjon på tvers av fysiske og digitale barrierer vil være nøkkelen til å maksimere både produktivitet og trivsel i en hybrid arbeidssetting.

Økt coworking

Fleksible kontorløsninger
Økningen i coworking og fleksible kontorløsninger endrer måten bedrifter tenker på kontorleie. Fleksible kontorleverandører blir et stadig mer populært valg for leietakere som søker tilpasningsdyktige arbeidsområder.

Konklusjon

Fremtidens arbeidsplass vil være en sammenfletting av avansert teknologi, bærekraftige praksiser og fokus på ansattes velvære. For å lykkes i det stadig skiftende arbeidsmiljøet må bedrifter være proaktive med å tilpasse seg den nye realiteten og skape et miljø som fremmer produktivitet, trivsel og innovasjon.

Ønsker du en demo av vår løsning?

Ta kontakt i dag

Izy logo

Izy AS

Adresse

Oslo:
St. Olavs plass 5
0165 Oslo

E-post

Våre løsninger

For gårdeier

For tjenesteleverandør

For leietaker

For ansatte

Produkt

Izy Portal

Izy App

Om Izy

Om oss

Lurer du på noe?

FAQ

Personvernerklæring

Cookies

Følg oss i sosiale medier

Last ned Izy App